प्रेम म्हनजे काय असते ?
प्रेम म्हनजे काय असते ?
जे आई ला आपल्या
बाला साठी असते ते?
की जे सैनिकला आपल्या
देशा साठि असते ते? //१//


प्रेम म्हणजे काय असते?
जे फ़ुलाला पाहुन
फ़ुलपाखराला जाणवते ते?
कि जे समुद्राला मिळताच
नदीला जाणवते ते? //२//


प्रेम म्हणजे काय असते?
एकाला लागल्यावर दुसर्याच्या
डोळ्यात पाणी आनते ते?
का एकाच्या सुखासठि दुसरा
कहिहि करायला तयार होतो ते? //३//


पन आता मला कळाले कि
प्रेम म्हणजे काय असते?
जे तुला पाहिल्यावर
माझ्या मनात येते ते
आणी जे तुझ्या आठवणीनि
माझ्या डोळ्यात येते ते//४//
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 comments:

Abhi said...

Gr8...keep it up Sonali...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...